Lječilište Veli Lošinj

Lječilište Veli Lošinj

Područje djelovanja:

Zdravstvena djelatnost.

Profil korisnika:

Djeca i umirovljenici.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • uređenje okoliša
  • animatori za slobodno vrijeme djece i umirovljenika
  • administrativni poslovi

Koordinator volontera: Elen Mrvac

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Podjavori 27, Veli Lošinj

Telefon: 051/236-111

Fax: 051/236-224

E-mail: elenmrvac@gmail.com