Područje djelovanja:

Zdravstvo (palijativna skrb).

Profil korisnika:

Odrasle osobe.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • druženje s korisnicima
  • kreativne radionice (glazbene, likovne, … )

Koordinator volontera: Dorina Vlakančić

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Nobileova 1, 52 100 Pula

Telefon: 052/540-592; 098/393-101

E-mail: dorina.vlakancic@pu.t-com.hr / liga.protiv.raka@pu.t-com.hr