Istraživanje: Stavovi o (kriznom) volontiranju

Istraživanje: Stavovi o (kriznom) volontiranju

Započela je  provedba međunarodnog istraživanja o stavovima o (kriznom) volontiranju koje se provodi u sklopu projekta “Volonteri kao snaga solidarnosti u vrijeme krize” (VOCIS). Istraživanjem planiramo obuhvatiti minimalno 500 ispitanika/ca s područja cijele Hrvatske. Upitnik o volontiranju, u kriznim situacijama, nastao je  u sklopu aktivnosti projekta “VOCIS”,  a provodi se na području 5 europskih zemalja. Ovim upitnikom želimo ispitati vaše osobne stavove o volontiranju i volonterima, kao i stavove o volontiranju u različitim krizama, a za ispunjavanje cijelog upitnika trebat će vam otprilike 10 minuta.  Link na upitnik: https://vocis.limequery.com/694744?lang=hr  .

Projekt VOCIS financiran je sredstvima fonda Europa za građane i s provedbom je započeo 1. ožujka 2020., a traje do 30. kolovoza 2021. Nositelj je Udruga “MI” – Split, a partneri su Hrvatski centar za razvoj volonterstva (Hrvatska), Europski volonterski centar – CEV (Belgija), Volonterski centar Milano (Italija), organizacija Srbija u pokretu (Srbija) i zaklada Common thing (Poljska).

Opći cilj projekta je je doprinijeti osnaživanju i promociji volonterstva, naglašavajući pritom doprinos volontera tijekom izbjegličke i migrantske krize. Specifični projektni cilj je ispitati stavove o volontiranju općenito i za vrijeme krizne situacije te promovirati volonterstvo kao snagu solidarnosti i demokracije u Europi.