Volontiranje u sebi sadržava moć osnaživanja pojedinca prema većoj samouvjerenosti, osjećaju osobnog postignuća, nove profesionalne inspiracije i još puno toga. Pojedinci koji imaju otežanu početnu poziciju za aktivno uključivanje u radno i socijalno okruženje, kao što su dugotrajno nezaposleni, osobe s invaliditetom, bivši ovisnici, beskućnici, bivši osuđenici, žrtve zlostavljanja i drugi, upravo volontiranjem mogu značajno unaprijediti svoj društveni status. Najznačajnija dobrobit za svakoga tko se nalazi u situaciji djelomične ili potpune društvene izoliranosti jest upravo stjecanje osjećaja korisnosti i pripadanja zajednici kao rezultat angažmana za opće dobro.

Tijekom 2020. godine, Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“ Rijeka provodi program inkluzivnog volontiranja za djecu i odrasle osobe u riziku od socijalne isključenosti. Osnovni cilj programa je aktivni boravak u prirodi za ranjive skupine korisnika te poticanje društvenog angažmana u obliku volonterskog rada, primjerenog ciljanim skupinama. Za potrebe edukacije budućih volontera, izrađen je Program inkluzivnog volontiranja i praktičnih radionica koji se primjenjuje u direktnom radu s korisnicima. Jedna od skupina, kojima je program inkluzivnog volontiranja namijenjen, su štićenici Doma za odrasle osobe „Turnić“ koji se na prostoru Udruge „Pegaz“ uključuju u aktivnosti tjelovježbe, volonterskih akcija sakupljanja voća, uređenja vanjskog prostora s ciljem poticanja općeg psiho-fizičkog zdravlja i doprinosa zajednici. U planu je pokretanje aktivnosti vrtlarenja te uključivanje volontera u aktivnosti sa životinjama.

Pogledajte što o iskustvu kažu korisnice i korisnici Doma i Pegaz.