I ti možeš uljepšati nečije snove!

I ti možeš uljepšati nečije snove!

Udruga za promicanje dobrobiti djece ‘Portić’ odlučila je organiziranim volontiranjem uz sustavnu stručnu podršku doprinijeti ublažavanju negativnih pojava pri hospitalizaciji djece smještene u Dječjoj bolnici Kantrida u Rijeci, kroz volonterski program “Pripovjedač/ica priča za laku noć” poznate kao Tete i barbe pričalice.

Provedbi aktivnosti programa prethodi trodnevna edukacija za volontere. Edukacija će se održati 10., 11. i 12. listopada 2017. godine.  Tijekom provođenja aktivnosti kontinuirano se provodi supervizija volontera i sustavna evaluacija učinaka pripovijedanja priča. Realizacijom ovog projekta, 50-ak djece koja se nalaze ili su se nalazila na liječenju u Odjelima Onkologije i Hematologije, Kirurgije i Odjela fizikalne medicine i rehabilitacije u Dječjoj bolnici Kantrida s manje straha iščekuju ishode liječenja te u manjoj mjeri iskazuju negativna raspoloženja.

Više informacija o programu te prijavnicu za sudjelovanje na trodnevnoj edukaciji možete pronaći  ovdje.