Općenito o organizatoru volontiranja:

Mjesni odbor Kantrida je najneposredniji oblik udruživanja građana u cilju ostvarivanja osnovnih potreba u svakoj zajednici.

Područje djelovanja:

Uključivanje građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa.

Profil korisnika:

Građani MO Kantrida i cijelog grada Rijeke.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • uređenje okoliša
  • ekološko edukativne akcije na poljepšanju Kantride i predavanja o hortikulturnom uređenju krajobraza

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: LOVRANSKA 10

Telefon: 051262854

Fax: 051262854

E-mail: mo.kantrida@rijeka

Web: Grad Rijeka