Hrvatski centar za razvoj volonterstva (ranije Hrvatska mreža volonterskih centara) sakupio je informacije i podatke o radu u području volonterstva za 2018. godinu, od ukupno 26 lokalnih i regionalnih volonterskih centara te organizacija koje promiču volonterstvo. 

Godišnji izvještaj o radu volonterskih centara u 2018. godini napravljen je kao infografika i pogledati ga možete ovdje.

Hrvatski centar za razvoj volonterstva doprinosi izgradnji otvorenog, demokratičnog i vitalnog društva koje počiva na aktivnom sudjelovanju građana.
Osnovna misija Centra je predvoditi razvoj i pružiti podršku jačanju resursa za afirmaciju volonterstva u Republici Hrvatskoj.
Centar doprinosi razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj kroz promociju i zagovaranje vrijednosti volonterstva, utjecaj na javne politike i pravno okruženje, uspostavljanje i praćenje standarda kvalitete rada volonterskih centara, kreiranje kvalitetnih edukacijskih programa u području volonterstva, postavljanje standarda kvalitete u provedbi volonterskih programa, iniciranje i afirmaciju inovativnih politika u razvoju volonterstva.
Hrvatski centar za razvoj volonterstva (ranije Hrvatska mreža volonterskih centara) nastao je suradnjom regionalnih volonterskih centara (Volonterski centar OsijekVolonterski centar Udruge za razvoj civilnog društva Smart iz Rijeke, Volonterski centar Zagreb i Volonterski centar Split udruge MI) s namjerom da se na temelju dobrih praksi uspostave jedinstveni standardi rada na razvoju volonterstva na nacionalnoj razini, proširi mreža volonterskih centara, kao i da se povezivanjem resursa postigne snažniji utjecaj.