Gdje volontirati

Pojedinci i pojedinke zainteresirani/e za volontiranje, na ovoj stranici mogu dobiti informacije o neprofitnim organizacijama (udrugama, ustanovama, zakladama…) u koje se mogu uključiti i volontirati.
Kontinuirane informacije o volonterskim angažmanima možete dobivati akos e uključite u našu Bazu volontera. Kako biste se prijavili u našu Bazu volontera potrebno je ispuniti prijavnicu koju možete poslati e-mailom na marta@smart.hr. Ispunjavanjem prijavnice bit ćete uključeni u mailing listu Volonterskog centra, putem koje ćete dobivati aktualne pozive za volontiranje u različitim organizacijama. Za sva dodatna pitanja o volonterstvu, kontaktirajte nas e-mailom marta@smart.hr, telefonom na 051/586 – 551, ili da nas posjete u prostorijama Volonterskog centra Rijeka, Blaža Polića 2/IV, Rijeka (kod studentskog restorana Index, ulaz nasuprot tržnici Brajda).

Veliki dio programa Volonterskog centra odnosi se na izobrazbu i savjetovanje različitih organizacija o upravljanju volonterima/kama, pa smo tako sve organizacije koje su završile  izobrazbu o menadžmentu volonterskih programa te neke organizacije koje imaju visoke standarde rada s volonterima/kama, uključili u našu Bazu organizatora volontiranja. Navedene organizacije kontinuirano uključuju volontere i volonterke u svoj rad, slobodno ih kontaktirajte! Osim organizacija nabedenih u Bazi, postoji još i niz ostalih čije pozive za volontiranje možete kontinuirano dobivati uključite li se u našu Bazu volontera.