U sklopu partnerskog programa Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva MRRAK, SMART kao Regionalni centar podrške, izradio je edukativnu video animaciju Fondovi i programi Europske unije. Video donosi općenite informacije o fondovima Europske unije koji su dostupni neprofitnim organizacijama, a neki od njih su novi, na raspolaganju Republici Hrvatskoj od ulaska u članstvo EU. Saznajte koje mogućnosti imate na raspolaganju vezano uz korištenje sredstava iz Strukturnih fondova (Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj) i nekih, za organizacije civilnog društva, interesantnijih programa Europske unije (Erasmus+, Kreativna Europa, Europa za građane i Program za zapošljavanje i socijalne inovacije).

Animacija je izrađena kroz program MRRAK koji je financijski podržan od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a kroz Program regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini . Programom se želi omogućiti organizacijama civilnoga društva pristup i korištenje visokokvalitetnih usluga potpore čija provedba će doprinijeti regionalnom razvoju i jačanju sposobnosti organizacija civilnoga društva.
Video je izradio Davor Jugovac, a tekst čita Dražen Zima, predlažemo da ju gledate u HD formatu.