Dom za starije i nemoćne osobe “Kantrida” – Rijeka

Dom za starije i nemoćne osobe “Kantrida” – Rijeka

Područje djelovanja:

Socijalna skrb za starije osobe.

Profil korisnika:

Starije pokretne, polupokretne i nepokretne osobe.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • uređenje okoliša
  • kreativne radionice

Koordinatori volontera: Mirjana Perković
Ana Jakšić

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Đuro Catti 6, Rijeka

Telefon: 051/612-110

Fax: 051/621-254

E-mail: dom-kantrida@ri.t-com.hr

Web: www.dom-kantrida.hr