Područje djelovanja:

Socijalna skrb.

Profil korisnika:

Psihički bolesne odrasle osobe.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • kreativne radionice s korisnicima
  • rad na domskoj ekonomiji (uređenje vrta…)

Koordinator volontera: Vedran Rimanić

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Brkač 28, 52 424 Motovun

Telefon: 052/601-002; 095/808-5956

Fax: 052/601-001

E-mail: dom.motovun@dom-motovun.hr

Web: www.dom-motovun.hr