Dom za djecu i mladež Kraljevica – Oštro

Dom za djecu i mladež Kraljevica – Oštro

Područje djelovanja:

U domu se provodi stručni rad na području:

 • psihosocijalne rehabilitacije
 • fizikalne rehabilitacije
 • medicinske skrbi

Profil korisnika:

Djeca i mladež s tjelesnim i intelektualnim teškoćama u dobi od 7. do 21. godine života.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

 • likovno oblikovne aktivnosti (rad s plastelinom, glinamolom, kolaž papirom, tempere, bojice i sl.)
 • glazbene aktivnosti (poželjno je da volonter svira neki instrument, te zajedno s korisnicima pjeva i svira)
 • dramske aktivnosti
 • šetnja, razgovor, druženje s korisnicima, igranje društvenih igara
 • čitanje dječjih priča
 • psihološko savjetovanje korisnika (volonteri – psiholozi)
 • uređenje zelene površine oko doma
 • izrada web stranice

Koordinator volontera: Violeta Čelan

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Šetalište Vladimira Nazora 14, 51262 Kraljevica

Telefon: 091/534-6331

Fax: 051/283-198,

E-mail: violeta.celan@yahoo.com