Dimensions i Outlook Festivali i ove godine traže volontere i volonterke

Dimensions i Outlook Festivali i ove godine traže volontere i volonterke

Dimensions i Outlook Festivali i ove godine traže vesele i otvorene osobe pune žara za volontiranjem i sudjelovanjem na festivalima. Nudi se izvrsna prilika za uključivanje u volonterski rad na dvama festivalima, od 28.08.2018. – 03.09.2018. za Dimensions festivalu i 04.09.2018. – 11.09.2018. na Outlook festivalu, koji su među najboljima i najpriznatijima u Europi.
Volontiranje na ovim festivalima  je odličan način za stjecanje iskustva u radu iza kulisa festivala. Otvorena su mjesta u brojnim odjelima kao što su Customer Service, Boat Party Steward, Beach Steward i mnogi drugi.
Od volontera/ki se traži pomoć u radu kroz tri smjene (3 x od 6-8 sati) ili dvije smjene (1 x 12 sati smjena + 1 x 6-8 sati smjena) u zamjenu za festivalsku ulaznicu, hranu po završetku svake smjene i besplatan kamping smještaj tokom cijelog festivala. Svaki dan dobivate dnevnu narukvicu po obavljanju smjene, a kada ste gotovi sa svim smjenama dobivate festivalsku narukvicu.
Kako biste se prijavili morate zadovoljiti uvjet da živite, radite ili studirate u jednoj od sljedećih zemalja: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Slovenija ili Kosovo. 
Za prijavu potrebno je ispuniti obrazac ovdje ili se javiti e-mailom na localvolunteers@dimensions.com ili localvolunteers@outlookfestival.com  .

Fotografija preuzeta s www.pozitivanritam.hr.