„Ona riječ na s…“ – naziv je ciklusa tribina koje će se održati u periodu od travnja do studenoga 2017. godine, u organizaciji Katedre za društvene i humanističke znanosti, Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Centra za palijativnu skrb Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Cilj tribina je otvoriti u javnosti temu jednog djela ciklusa života, učestalo prihvaćenu kao tabu – temu smrti.
Ciklus od 6 tribina obuhvatit će teme: smrt kao dio kulturnog života, biološki testament, volonteri u palijativnoj skrbi, pravo na smrt kao ljudsko pravo, duhovnost u palijativi te razmišljanja Ivana Ilicha u teoriji i praksi.
Prva tribina pod nazivom „Ona riječ na s…“, održat će se 6. travnja 2017. godine, od 18 do 19:30, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16 (Rijeka) i progovorit će o smrti kao dijelu kulturnog života kroz izlaganja:

  • Zašto je smrt tabu tema (prof. dr. sc. Amir Muzur)
  • Kako govoriti o smrti (prof. dr. sc. Karmen Lončarek)
  • Kulturno blago riječkih groblja (mr. sc. Daina Glavočić).

Pozivamo vas da svojim dolaskom podržite izgradnju palijativne skrbi kao sveobuhvatne (zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne) skrbi s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivom bolešću koja značajno skraćuje životni vijek. Više informacija možete pronaći ovdje.

Iz programa posebno izdvajamo tribinu koja će se održati 5. lipnja, na temu Volonteri u palijativi na kojoj ćemo i mi sudjelovati sa svojim izlaganjem, a više informacija o ostalim temama na ciklusu tribina potražite ovdje.