Centar za pružanje usluga u zajednici “Izvor”

Centar za pružanje usluga u zajednici “Izvor”

Općenito o organizatoru volontiranja:

U Centru Izvor svoj drugi dom pronašla su djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djeca čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njima. Trenutno u Izvoru boravi 45-ero djece i mladih.

Područje djelovanja:

Skrb o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi.

Profil korisnika:

Djeca i mladi u dobi od 6 do 21 godine.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • organiziranje slobodnog vremena – sportske aktivnosti, sudjelovanje u različitim sekcijama koje djeluju u Domu;
  • instrukcije i pomoć u izvršavanju školskih obveza;
  • sudjelovanje u održavanju i uređivanju vanjskih i unutarnjih prostora Doma;
  • učestvovanje u jednokratnim volonterskim akcijama;
  • udruge ili nevladine organizacije mogu unutar Doma provoditi vlastite projekte

Komentar koordinatora volontera:

Bilo bi korisno da se u Izvoru provodi više kontinuiranih projekata koji bi potaknuli daljnji razvoj potencijala naše djece što se naročito odnosi na razvoj socijalnih kompetencija.

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Emila Antića 20, 51 266 Selce

Telefon: 051765095

Fax: 051765092

E-mail: izvor@centarizvorselce.hr; strucnitim@centarizvorselce.hr

Web: www.dom-izvor.com