Udruga Ri Rock

Udruga Ri Rock

Općenito o organizatoru volontiranja: Formalnim radom udruga Ri Rock započela je 2006. godine, od kada putem prepoznatih kulturnih i društvenih aktivnosti, manifestacija, festivala, glazbenih radionica, projekata te permanentnih programa nastoji pružiti alternativu...

Udruga žena operiranih dojki „Nada – Rijeka“

Udruga žena operiranih dojki „Nada – Rijeka“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga žena operiranih dojki Nada-Rijeka osnovana je u lipnju 1996.g. sa ciljem okupljanja i pomoći ženama nakon operacije od malignih bolesti dojke. Osnivači kluba bili su gđa Nadia Blašković-Morankić (prva predsjednica) i gđa....

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić Mažuranić

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić Mažuranić

Općenito o organizatoru volontiranja: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić Mažuranić je javna ustanova  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koja skrbi o djeci i mladima izvan vlastite obitelji, a osim toga pruža i...

Dom za odrasle osobe “Turnić”, Rijeka

Dom za odrasle osobe “Turnić”, Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dom Turnić je ustanova socijalne skrbi koja pruža uslugu stalnog smještaja psihički bolesnim odraslim osobama. Trenutno u Domu živi 75 korisnika u dobi od 26 do 88 godina . Program rada Doma prilagođen je raznolikim potrebama...

Dječji dom “Tić” Rijeka

Dječji dom “Tić” Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dječji dom «Tić» Rijeka je ustanova socijalne skrbi čija je osnovna djelatnost zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Objedinjuje program poludnevnog boravka, savjetovalište i preventivnu djelatnost. Program poludnevnog...

Grad Rijeka – Mjesni odbor Kantrida

Općenito o organizatoru volontiranja: Mjesni odbor Kantrida je najneposredniji oblik udruživanja građana u cilju ostvarivanja osnovnih potreba u svakoj zajednici. Područje djelovanja: Uključivanje građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog...

Društvo “Naša djeca” Opatija

Društvo “Naša djeca” Opatija

Općenito o organizatoru volontiranja: Društvo „Naša djeca“ Opatija nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi, a čiji se rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, zadaćama iz odgojnog i...

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka javna je ustanova socijalne skrbi koja osigurava stalni i privremeni smještaj te cjelodnevni i poludnevni boravak djece i mladih koji iskazuju odstupanja na planu ponašanja te njihov prihvat,...

Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe “Oaza”

Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe “Oaza”

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga provodi programe usmjerene zaštiti beskućnika i socijalno osjetljivih osoba te prevenciji socijalne izolacije i rizičnih ponašanja. Područje djelovanja: odgoj i obrazovanje socijalna skrb program prihvatilišta za beskućnike...

Centar za pružanje usluga u zajednici “Izvor”, Selce

Centar za pružanje usluga u zajednici “Izvor”, Selce

Općenito o organizatoru volontiranja: Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce pruža socijalne usluge djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi te biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima. Trenutno je u...